Новости

RED EYED CRUE - Czech:

Drazí bratři, přátelé a podporovatelé, chceme Vám sdělit důležitá fakta. Přestože jsme nikdy nezměnili názory a nezměnil se ani náš pohled na svět, musíme si s bolestí v srdci a napřímo přiznat, že jsme před jistou dobou velmi hrubě urazili naše bratry NW, což na dlouhou dobu zmrazilo naše vzájemné vztahy. Jistě si mnozí všimli toho, že naše občasná vzájemná setkání neprobíhala právě v bratrském duchu, což bylo zapříčiněno touto naší hrubou urážkou.

Teprve letos v prosinci, když jsme se společně sešli na narozeninách našeho bratra Darka, jsme si mohli navzájem situaci vyjasnit.

Proto se tímto všem našim drahým bratrům od Nočních Vlků i Dorog Pobědy hluboce omlouváme za naše hrubě urážlivé jednání, které mělo za následek tuto několikaletou roztržku.

Věříme, že i nadále budeme pokračovat ve vzájemném bratrství, spolupráci a družbě!

Дорогие братья, друзья и единомышленники, хотим сообщить вам важные факты. Хотя мы никогда не меняли своих взглядов или мировоззрения, мы должны с болью в сердце признать, что некоторое время назад мы очень сильно оскорбили наших братьев Ночных волков, что надолго заморозило наши отношения. Конечно, многие заметили, что наши случайные встречи не проходили в духе братства, что было вызвано нашим грубым оскорблением.

Только в Декабре этого года, когда мы встретились вместе в день рождения нашего брата Дарека, мы смогли взаимно выяснить ситуациюю.

Поэтому мы приносим свои глубокие извинения всем нашим дорогим братьям из Ночных волков и Дорог Победы за наши грубые нападения, которые привели к этому разладу, который длился несколько лет.

Мы уверенны, что продолжим наше взаимное братство, сотрудничество и дружбу!